Jak být na internetu anonymní

Internet je celosvětový systém, který je propojený počítačovými sítěmi („síť sítí“), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí protokolů TCP/IP. Nejznámější službou poskytovanou v rámci internetu je WWW (kombinace textu, grafiky a multimédií propojených hypertextovými odkazy) a e-mail (elektronická pošta), avšak nalezneme v něm i mnoho dalších služeb.

Je internet anonymní?
Někteří lidé považují internet za anonymní, opak je ale pravdou. Pokud jste připojeni k internetu, tak o sobě posíláte mnoho informací, podle kterých vás lze spolehlivě identifikovat. Při surfování po internetu zanechává každý uživatel po sobě spoustu stop, informací o počítači, ze kterého je připojen. Jedná se zejména o: IP adresu, operační systém (např. Windows), internetový prohlížeč, adresu webu, ze kterého jste na stránku přišli, rozlišení vašeho monitoru, datum čas v počítači atd. Nejlepším vodítkem k identifikaci uživatele je určitě IP adresa.

11 důvodů, proč skrýt váš počítač v síti internet
1. Snadná identifikace počítače v síti internet, prostřednictvím vaší IP adresy lze sledovat pohyb vašeho počítače, tedy vás.
2. Prostřednictvím vaší IP adresy lze napadnout váš počítač a tak získat data na vašem disku.
3. Anonymní registrace, např. e-mailu, fóru atp.
4. Ochrana proti spamu. Některé webové stránky a služby získávají data o vás, oč se zajímáte apod. Poté vám může chodit spousta nevyžádané reklamy, nebo tyto informace využívají i jinak…
5. Prostřednictvím vaší IP adresy může dojít ke ztrátě, krádeži vaší identity, zejména tehdy, když nemáte dobře zabezpečený počítač.
6. Skrytí identity v diskusních skupinách.
7. Údaje o vás (jméno, adresu, bydliště… ) přeci nesdělujete každému při první návštěvě.
8. Hodně lidí říká: „Nemám důvod skrývat svou pravou identitu na internetu, to dělají jen hackeři“. To není pravda! Anonymita v síti internet není jen pro hackery, ale i pro běžné uživatele internetu.
9. Veškerá data ve vašem počítači jsou vaším majetkem, proč tedy riskovat jejich zcizení?
10. Může to být zdarma, tak proč ne?
11. Pro lepší a bezpečnější pocit.

Jak být na internetu anonymní?

1. Anonymita pomocí webových služeb. V současnosti existuje online anonymizérů (proxy server), a to jak českých, tak i zahraničních. Online anonymizéry fungují na principu, že se stávají prostředníkem mezi uživatelem a prohlíženým webem. Po takovém připojení vystupuje uživatel pod IP adresou proxy serveru, ne pod svou skutečnou IP adresou. V tomto případě jste na internetu těžce dohledatelní. Ovšem vaší IP adresu lze dohledat z logů proxy severu. K logům serverům může mít přístup v rámci vyšetřování trestného činu Policie ČR. Všechny proxy server upozorňují, že jejich služby nikdo nesmí zneužívat k nelegální činnosti. Anonymní surfování by tedy mělo sloužit jen pro skrytí osobních údajů, nikdy k nelegálnímu chování!

Proxy server má výhodu v rychlém řešení skrytí IP adresy, má také i nevýhody. Tou největší je radikální zpomalení rychlosti prohlížení. Všechny data totiž proudí přes proxy server a dochází ke vzniku zpoždění a také snížení rychlosti, která je plně závislá na rychlosti proxy serveru. Čím více uživatelů proxy server používá, tím víc dat přes proxy server proudí, a tím dochází zpomalení rychlosti prohlížení.

2. Programy pro anonymní surfování. Totožnou funkci jako proxy servery, nabízí také některé programy, které lze nainstalovat do počítače. Anonymita je v tomto případě také zaručena přes proxy server. Programů pro anonymní surfování je celá řada, ovšem většinou si musíte koupit registraci, čímž končí anonymita. Výjimku tvoří program UltraSurf, který je dodáván skutečně zcela zdarma, navíc nevyžaduje instalaci do počítače!

3. VPN. Šifruje internetové připojení a maskuje IP adresu, která identifikuje vaše zařízení za jinou.

Asi nejlepší VPN nabízí služba Avast SecureLine VPN. K dispozici je nejen pro Windows, ale také pro Mac, Android a iOS. Tato služba nezaznamenává webové stránky ani aplikace, které uživatel používá. Podpora je i pro Android TV, iPhone nebo iPad. Tato služba je placená.

3. Tor Browser. Jde i verzi internetového prohlížeče Mozilla Firefox, který užívá sítě TOR (The Onion Router), která vytváří anonymní spojení mezi uživatelem a navštívenou webovou stránkou. TOR je to síť routerů (TOR má vlastní routery), které si mezi sebou předávají data (šifrují a dešifrují), tato síť tvoří anonymní spojení mezi uživatelem TORu a zadanou URL a tím chrání vámi přenášená data. Veškerá data jsou zasílána výhradně šifrovaně. Více článek Tor Browser – anonymní surfování po internetu zdarma.

Nezneužívejte anonymity
Anonymita na internetu je užitečná věc, také ale může být zneužitelná. Někdo může skrz proxy server páchat nelegální činnosti, někdo si zase myslí, že se na internetových diskuzích může chovat drze a vulgárně. Anonymitu berte jako své právo skrýt o sobě informace, ne jako prostředek k trestné činnosti nebo nevhodnému chování na internetu.